O projekte

MUZIKOMAT - hudobná súťaž pre mladých neprofesionálnych muzikantov a kapely z Česka a Slovenska

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Rozvoj cezhraničnej oblasti Zlínský kraj/Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom nadviazania spolupráce Domu kultury Vsetín s Domom kultúry Púchov a upevňovanie ich vzájomného partnerstva pri mapovaní a podpore neprofesionálnych hudobných zoskupení či muzikantov jednotlivcov naprieč hudobnými žánrami.

 

Špecifické ciele mikroprojektu:

1) Mapovanie kultúrneho (hudobného) potenciálu v oboch prihraničných regiónoch.

2) Zlepšenie kultúrneho vyžitia obyvateľov oboch regiónov - rast ponuky kultúrneho (hudobného) programu.

3) Vytvorenie spoločného a udržateľného medzinárodného produktu - hudobná súťaž neprofesionálnych hudobných interpretov (kapely, jednotlivci).

4) Podpora a pomoc neprofesionálnym hudobným zoskupeniam či muzikantom-jednotlivcom - dať im priestor zviditeľniť sa, odštartovať hudobnú kariéru.

5) Rozvoj a upevnenie prihraničného partnerstva pre realizáciu spoločných kultúrnych podujatí udržateľných aj po skončení realizácie mikroprojektu.

6) Podpora jazykového priblíženia týchto dvoch susediacich národov: slovenského jazyka českej mládeži a jazyka českého slovenskej mladej generácii v nadväznosti na povinnú súťažnú autorskú skladbu v rodnom jazyku (češtine alebo slovenčine).

 

Cieľové skupiny mikroprojektu:

1) Členovia neprofesionálnych hudobných zoskupení či muzikanti jednotlivci

Realizáciou projektu bude mladým muzikantským talentom poskytnutý priestor a podpora pre prezentáciu ich hudobnej tvorby, regionálnu medializáciu v ČR i SR v rámci nadväzovania a upevňovania prihraničnej spolupráce, ďalej hudobný rozvoj a odštartovanie hudobnej kariéry.

 

2) Verejnosť - obyvateľstvo SK/CZ pohraničných regiónov - špeciálne sa projekt zameriava na mladú českú a slovenskú generáciu a študentov vo veku 15 - 34 rokov.

Rozšírenie ponuky kultúrneho programu v oboch regiónoch vplyvu, ale aj naprieč nimi. Projekt kultúrne žijúcemu obyvateľovi a širokej verejnosti ponúka možnosť dozvedieť sa a vypočuť si nových talentovaných hudobníkov, prípadne sa dozvedieť niečo o nových žánroch a súčasných hudobných trendoch. Projekt umožňuje často kvalitným, ale z mnohých dôvodov neznámym umelcom, ktorí by sa bez podobnej šance len ťažko presadili, nájsť poslucháča a diváka, ktorý rád experimentuje, má rád hudobné novinky, ale nemá v tomto smere takmer žiadne možnosti, ako sa o nich dozvedieť. Takéto fungujúce prepojenie umelca a jeho publika potom prakticky už nie je ovplyvňované pomyselnými geografickými a spoločenskými odlišnosťami a bariérami.

 

Podrobný popis aktivít mikroprojektu:

Spustenie súťaže – registrácia interprétov: 01. 04. 2018

Uzávierka prihlášok: 31. 05. 2018

Súťažné hlasovanie fanúšikov: 01. 06. 2018 - 31. 07. 2018

Koncert víťazných kapiel: 19. 08. 2018 – Púchovské kultúrne leto (Pešia zóna, Púchov) a 08. 09. 2017 – Valašské záření (Dolní náměstí, Vsetín)

 

Vlastná hudobná súťaž českých a slovenských neprofesionálnych hudebných zoskupení či muzikantov jednotlivcov prebieha na webovom portáli  www.muzikomat.eu prostredníctvom on-line hlasovania fanúšikov.

 

Dielčie fázy aktivity a podmienky:

 Registrácia interprétov – prihláška do súťaže prostredníctvom jednoduchého registračného formulára, kde jednotliví účastníci uvedú základné informácie o sebe (kapele), priložia jednu profilovú fotografiu a vložia min.2 - max.3 nahrávky vo formáte MP3 v požadovanej kvalite min. 128 Kb/s do veľkosti 10 MB, pričom aspoň jedna z nich musí byť autorskou skladbou v materskom jazyku účastníka súťaže (teda v slovenčine, češtine).

 

Ďalšie podmienky pre účasť v súťaži sú nasledovné:

- každý záujemca o účasť v súťaži sa môže súťaže zúčastniť iba raz

- prihlásení interpréti musia mať miesto svojho pôsobiska v nasledujúcich prihraničných oblastiach: CZ-Zlínsky, Juhomoravský a Moravskoslezský kraj. SK-
  Trenčiansky, Žilinský a Trnavský samosprávny kraj.

- víťazi predchádzajúcich ročníkov súťaže sa už do nasledujúcich ročníkov súťaže zapojiť nemôžu

- všetky súťažné skladby musia byť otextované

- skladby nesmú obsahovať xenofóbne, nábožensky či inak znevažujúci, vulgárny a diskriminačný text

- účastník súťaže poskytne organizátorovi (-om) súhlas s verejnou produkciou prihlásených nahrávok (urobí tak v rámci registr. formulára)

 

Usporiadateľ si vymedzuje právo prihláseného interpréta, ktorý poruší či nedodrží akúkoľvek i z hore uvedených podmienok Sútaže, neodkladne zo Sútaže vylúčiť a celú prezentáciu prihláseného interpréta vrátane skladieb z webového portálu odstrániť.

 

Hlasovanie fanúšikov - hlasovanie priaznivcov priamo na webovom portáli Súťaže. Na základe výsledkov hlasovania vzídu dvaja víťazi Súťaže (najlepší český a najlepší slovenský interprét), ktorí obdržia najväčší počet hlasov. Výsledky hlasovania budú prezentované na webovom portáli súťaže a www stránkach partnerov a tiež prostredníctvom tlače. Víťazi súťaže sa potom budú prezentovať na verejných podujatiach oboch usporiadateľov súťaže.

 

Výhra a jej odovzdanie:

 Víťazi Súťaže – najlepší český a slovenský interprét – budú oznámeni 01. 08. 2018 po ukončení on-line hlasovania.

 Cena najlepšej českej a slovenskej víťaznej kapele alebo interprétovi bude odovzdaná na verejnom vystúpení u oboch usporiadateľov Súťaže formou honoráru v súhrnnej výške: 10 000 Kč/kapela (+ cestovné).


Piaty záverečný ročník projektu bude realizovaná podľa časového harmonogramu v období apríl-september 2018.


Miesto realizácie projektu:
Dům kultury Vsetín, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, Česká republika
Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Euroregión Bílé-Biele Karpaty Trenčiansky samosprávny kraj
FOND MIKROPROJEKTŮ

Úvod
Aktuality
Podmienky súťaže
Prihlásiť sa do súťaže
Prehľad súťažiacich

O nás
Kontakty
Koncerty

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Svárov 1055
755 01 Vsetín

tel.: (+420) 575 755 255
e-mail: dkvsetin@dkvsetin.cz
web: www.dkvsetin.cz

Dom kultúry Púchov

Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

tel.: (+421) 042 4631 302
mob.: (+421) 0908 718 662
e-mail: dkpuchov@pobox.sk
web: www.dkpuchov.sk